جمعه, 28 دی 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

با حضور مهندس علیزاده مدیرعامل شرکت آب منطقه ای صورت گرفت

برگزاری بیست و نهمین جلسه طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی

بیست و نهمین جلسه کمیته راهبری طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در تاریخ 25 دی ماه 97 با حضور مهندس علیزاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان در...

برگزاری جلسه ای به منظور معرفی نسل جدید لوله های GRP

نمایندگان شرکت فراسان در جلسه ای با حضور مهندس فدائی معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای کرمان به ارائه مشخصات نسل جدیدی از لوله های GRP که از نوع بدون فیلر می باشد...

برگزاری جلسه شورای حفاظت از منابع آب نرماشیر

جلسـه شـورای حفاظـت از منابع آب نرماشیر بـا حضـور اعضــای شــورای حفاظــت از منــابع آب نرماشــیر در محل فرمانــداری این شهرستان برگــزار گردیــد.

فرماندار بم در جلسه سازگاری با کم آبی تاکید کرد

لزوم برگزاری جلسات اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در حوزه آب با بهره...

فرماندار شهرستان بم در جلسه سازگاری با کم آبی این شهرستان بر لزوم برگزاری جلسات اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در حوزه آب با بهره برداران تاکید کرد.