جمعه, 1 شهریور 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
سد تنگوئیه سیرجان
سد جیرفت
سد بافت
سد نسا بم
سد قدرونی راور
سدها (بافت ، جیرفت ، نسابم)
سال رونق اقتصادی

 


 

شرح وظایف کلی :

 • نظارت و هماهنگی درخریدخدمات و استفاده ازخدمات مشاورین ذیصلاح درطرح های مطالعاتی و اجرائی درزمینه طرح های منابع انسانی ، تشکیلات و روش ها ، مطالعات اقتصادی طرح های درحال بهره برداری ، سیستم های آمارو انفورماتیک ، نرم افزار ، سخت افزار ، شبکه و همچنین پشتیبانی  امور مربوط به سیستم های مدیریت و بهبود و ایفای نقش کارفرمائی در امور یاد شده .
 • تهیه وتدوین نظام برنامه ریزی آب درحوزه عمل شرکت .
 • انجام مطالعات طرح های جامع منطقه ای درچارچوب طرح جامع ملی آب .
 • نظارت بر تدوین برنامه های عملیاتی حوزه مربوطه در بخش های برنامه ریزی ، تشکیلات ، منابع انسانی و بهبود مدیریت و نیز تدوین اهداف و سیاست های قابل دسترسی در بخش های فوق .
 • بررسی میزان تقاضا وتخصیص آب دربخش های شرب ، صنعت وکشاورزی با توجه به محدودیت ها و منابع موجود و نظارت بر امر تخصیص آب .
 • برنامه ریزی و هماهنگی درتهیه و تنظیم تخصیص و ارزیابی بودجه شرکت و تهیه و تنظیم گزارشات بودجه ای .
 • برنامه ریزی جهت تکمیل و به هنگام نمودن تعرفه و ارزش اقتصادی آب و  شاخص های اقتصادی کلیه طرح های مطالعاتی و اولویت بندی آنها .
 • تعیین و بروز رسانی قیمت تمام شده آب درطرح های عمرانی و انجام تحلیل ها وبرآوردهای اقتصادی لازم با هماهنگی حوزه های مربوطه به منظور استفاده بهینه از سرمایه گذاری های انجام شده وتهیه گزارشات لازم .
 • تعیین اولویت انجام طرحها با توجه به امکانات مالی ، فنی ، اقتصادی و نیروی انسانی و بررسی و اظهار نظر در مورد بازده اقتصادی طرحها .
 • بررسی روشهای تامین منابع مالی و سرمایه گذاری و مشارکت بخشهای خصوصی در طرحها و پروژه های آب .
 • استقرار و توسعه نرم افزارهای کاربردی ، پایگاههای اطلاعاتی و سیستم های اطلاعات جغرافیایی به منظور تهیه و تدوین گزارش های مدیریتی جهت ارائه به مراجع ذیصلاح درون سازمانی و برون سازمانی و پشتیبانی سطوح مختلف برنامه ریزی و مدیریت منابع آب .
 • تدوین و بروز نگهداشتن شرح وظایف ، اختیارات ، ساختار و تشکیلات تفصیلی و انجام تعدیل واصلاحات ساختاری براساس سیاست ها ، برنامه ها و دستور العمل های مربوطه .
 • نظارت بر تدوین و اجرای طرح های منابع انسانی درزمینه نیازسنجی ، جذب ، استخدام ، آموزش وبهسازی منابع انسانی .
 • برنامه ریزی در استقرار و پیاده سازی  سیستم های مدیریت به منظور ساده سازی و بهبود روشهای انجام کار ، حذف فعالیت های موازی و زائد و افزایش بهره وری در انجام فعالیت های طرح و جاری.
 • تهیه و تنظیم خط مشی ها و برنامه های درازمدت ، میان مدت و کوتاه مدت شرکت و ارزیابی برنامه ها در فعالیت های طرح وجاری با هماهنگی حوزه های سازمانی .
 • تهیه وتدوین گزارش تحلیلی از مجموعه عملکرد سالانه حوزه برنامه ریزی و سایر کارکردهای مرتبط با وظایف وماموریت های اصلی برنامه ریزی.

 


 بازدید:4834
آخرین به روزرسانی: 1396/11/10