پنجشنبه, 23 مرداد 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
سال جهش تولید
#هر هفته_الف_ب_ایران
سد تنگوئیه سیرجان
سد جیرفت
سد بافت
سد نسا بم
سد قدرونی راور
سدها (بافت ، جیرفت ، نسابم)

بدینوسیله به اطلاع می رساند فرم بازخورد خدمات الکترونیک در پرتال ،جهت اخذ نظرات مراجعین محترم و بهره برداران خدمات الکترونیک پرتال از طریق لینک زیردر دسترس میباشد:

ارائه نظرات و پیشنهادات

 

پیگیری پیام و پیشنهاد

 

 بازدید:1162
آخرین به روزرسانی: 1397/03/23