دوشنبه, 26 آذر 1397

اعضای هیأت مدیره

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات تلفن تماس
1 محمدعلی فدائی فوق لیسانس 32264834
2 رضا سلاجقه لیسانس 32263690
3 علی عرب پور لیسانس 32264894
4 مسعود نمازیان لیسانس 32264861

 

شرح وظایف کلی حوزه مدیریت عامل :

 • تهیه و تنظیم بودجه سالانه ، ترازنامه و برنامه عملیاتی شرکت و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تصویب هیأت مدیره.
 • بررسی صورت های مالی سالانه و طرح درجلسه هیأت مدیره جهت تصویب و ارائه به مجمع شرکت .
 • پیشنهاد آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به هیأت مدیره .
 • ابلاغ و اجرای مصوبات هیأت مدیره ، آیین نامه های اجرایی ، بخشنامه ها و ... در شرکت و نظارت بر جسن اجرای آنها.
 • اداره امور مالی ، فنی و اداری شرکت و امضاء کلیه مکاتبات اداری ، اسناد و اوراق مالی و تعهد آور .
 • تنظیم قراردادهای مربوط به بندهای مرتبط در اساسنامه و ارائه آنها به هیأت مدیره جهت تصویب .
 • تعیین روشهای اجرایی و تفویض اختیار به مدیران و سرپرستان قسمتها و نظارت بر حسن اجرای فعالیتهای ایشان .
 • پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیئت مدیره در چارچوب مصوبات مجمع عمومی و قوانین مربوطه .
 • استقرار برنامه های تحول اداری و نظارت عالیه بر عملکردکمسیون ها و کمیته های مربوطه .
 • طرح ریزی، هدایت ، پیاده سازی و کنترل فعالیت ها شرکت به منظور تسهیل در انجام فرایندها ، افزایش بهره وری و بهبود امور و تأمین نیروی انسانی متعهد و متخصص در راستای استقرار مدیریت کیفیت فراگیر ( T.Q.M ) و مهندسی مجدد .
 • اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثنای آن دسته از وظایف که بر عهده مجمع عمومی و هیأت مدیره است .

 


 بازدید:4178
آخرین به روزرسانی: 1396/11/10