دوشنبه, 4 تیر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
12/س/97 فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار سایت گردشگری و تفریحی در محل سد تنظیمی جیرفت مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/04/24 17

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/27

بازدید:17

15/الف/97 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 2 دستگاه بیل مکانیکی بکهولودر مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/04/10 23

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/23

بازدید:23

13/الف/97 انتخاب پیمانکار عملیات اجرایی تکمیل ساماندهی رودخانه هلیل بازده سد تنظیمی جیرفت تا پل اول (ساحل راست ) مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/03/07 50

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/23

بازدید:50

01/الف/97 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار عملیات مرمت و بازسازی بند توریسنگی تثبیت بستر رودخانه آدوری بم مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/02/16 60

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/01

بازدید:60

02/الف/97 تجدید مناقصه مرمت و بازسازی بند انحرافی و شبکه آبیاری و زهکشی نرماشیر مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/02/16 92

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/01

بازدید:92

20/الف/96 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات مرمت و بازسازی بند توریسنگی تثبیت بستر رودخانه آدوری بم مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1396/12/27 78

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/13

بازدید:78

19/ب/96 ارزیابی کیفی انجام خدمات طراحی شبکه پایش کیفی منابع آب و آلاینده های آن ارزیابی قراردادها 1396/12/23 90

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/13

بازدید:90

17/الف/96 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 3 دستگاه بیل مکانیکی بکهولودر B102 مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1396/12/22 71

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/02

بازدید:71

15/الف/96 مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه تجهیزات و اجرای سیستم نظارتی و حفاظتی تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای کرمان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1396/12/19 83

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/30

بازدید:83

16/الف/96 مرمت و بازسازی بند انحرافی و شبکه آبیاری و زهکشی نرماشیر مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1396/12/19 131

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/30

بازدید:131

14/ب/96 آگهی ارزیابی کیفی انجام خدمات گشت و بازرسی و کنترل بهره برداری منابع آب در شهرستان های استان کرمان ارزیابی قراردادها 1396/12/05 104

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/14

بازدید:104

11/الف/96 انتخاب پیمانکار اجرای ایستگاه پمپاژ و مخزن تعدیل فشار طرح انتقال آب از سد صفارود به شهر کرمان و تصفیه خانه، مخزن، ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب از سد صفا رود به شهر رابر مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1396/10/09 218

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/18

بازدید:218

07/الف/96 تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار جهت انجام خدمات حفاظت فیزیکی اداره مرکزی و تأسیسات آبی شرکت آب منطقه ای در سطح استان کرمان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1396/07/05 181

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/21

بازدید:181

08/م/96 فراخوان عمومی مسابقه طراحی سایت گردشگری و تفریحی در محل سد تنظیمی جیرفت ارزیابی قراردادها 1396/07/26 277

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/14

بازدید:277

07/الف/96 انتخاب پیمانکار جهت انجام خدمات حفاظت فیزیکی اداره مرکزی و تأسیسات آبی شرکت آب منطقه ای در سطح استان کرمان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1396/06/20 135

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/06

بازدید:135

06/س/96 تمدید فراخوان انتخاب سرمایه گذار به منظور تامین مالی طرح آبرسانی به کرمان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1396/07/12 162

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/01

بازدید:162

06/س/96 تمدید فراخوان انتخاب سرمایه گذار به منظور تامین مالی طرح آبرسانی به کرمان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1396/06/20 146

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/22

بازدید:146

06/س/96 انتخاب سرمایه گذار به منظور تامین مالی طرح آبرسانی به کرمان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1396/06/11 160

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/11

بازدید:160

05/الف/96 انتخاب پیمانکار تأمین خودرو با راننده مورد نیاز شرکت آب منطقه ای کرمان و واحدهای تابعه در سطح استان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1396/05/14 124

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/01

بازدید:124

1-1/الف/96 انتخاب پیمانکار انجام خدمات پشتیبانی مورد نیاز شرکت آب منطقه ای کرمان و واحدهای تابعه درسطح استان کرمان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1396/04/31 153

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/13

بازدید:153

« 1 2 3 4 » صفحه: