دوشنبه, 2 مهر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
17-1/الف/97 فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) به منظور انتخاب تامین کننده جهت تهیه، بهره برداری و آموزش تجهیزات پایش کیفی آب مخازن سدها ی شرکت اب منطقه ای کرمان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/07/04 26

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/20

بازدید:26

12-1/س/97 تجدید فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار سایت گردشگری و تفریحی در محل سد تنظیمی جیرفت مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/07/07 14

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/18

بازدید:14

17/الف/97 مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) به منظور انتخاب تامین کننده جهت تهیه،بهره برداری و آموزش تجهیزات پایش کیفی آب مخازن سدها ی شرکت آب منطقه ای کرمان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 48

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/13

بازدید:48

16/الف/97 انتخاب پیمانکار انجام خدمات تامین خودرو با راننده مورد نیاز شرکت آب منطقه ای کرمان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/05/22 54

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/03

بازدید:54

14/الف/97 انتخاب پیمانکار انجام خدمات پشتیبانی مورد نیاز شرکت آب منطقه ای کرمان و واحدهای تابعه درسطح استان کرمان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/05/10 76

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/23

بازدید:76

12/س/97 فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار سایت گردشگری و تفریحی در محل سد تنظیمی جیرفت مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/04/24 103

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/27

بازدید:103

15/الف/97 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 2 دستگاه بیل مکانیکی بکهولودر مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/04/10 78

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/23

بازدید:78

13/الف/97 انتخاب پیمانکار عملیات اجرایی تکمیل ساماندهی رودخانه هلیل بازده سد تنظیمی جیرفت تا پل اول (ساحل راست ) مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/03/07 102

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/23

بازدید:102

01/الف/97 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار عملیات مرمت و بازسازی بند توریسنگی تثبیت بستر رودخانه آدوری بم مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/02/16 103

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/01

بازدید:103

02/الف/97 تجدید مناقصه مرمت و بازسازی بند انحرافی و شبکه آبیاری و زهکشی نرماشیر مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/02/16 138

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/01

بازدید:138

20/الف/96 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات مرمت و بازسازی بند توریسنگی تثبیت بستر رودخانه آدوری بم مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1396/12/27 109

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/13

بازدید:109

19/ب/96 ارزیابی کیفی انجام خدمات طراحی شبکه پایش کیفی منابع آب و آلاینده های آن ارزیابی قراردادها 1396/12/23 139

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/13

بازدید:139

17/الف/96 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 3 دستگاه بیل مکانیکی بکهولودر B102 مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1396/12/22 116

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/02

بازدید:116

15/الف/96 مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه تجهیزات و اجرای سیستم نظارتی و حفاظتی تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای کرمان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1396/12/19 120

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/30

بازدید:120

16/الف/96 مرمت و بازسازی بند انحرافی و شبکه آبیاری و زهکشی نرماشیر مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1396/12/19 175

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/30

بازدید:175

14/ب/96 آگهی ارزیابی کیفی انجام خدمات گشت و بازرسی و کنترل بهره برداری منابع آب در شهرستان های استان کرمان ارزیابی قراردادها 1396/12/05 151

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/14

بازدید:151

11/الف/96 انتخاب پیمانکار اجرای ایستگاه پمپاژ و مخزن تعدیل فشار طرح انتقال آب از سد صفارود به شهر کرمان و تصفیه خانه، مخزن، ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب از سد صفا رود به شهر رابر مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1396/10/09 283

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/18

بازدید:283

07/الف/96 تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار جهت انجام خدمات حفاظت فیزیکی اداره مرکزی و تأسیسات آبی شرکت آب منطقه ای در سطح استان کرمان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1396/07/05 234

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/21

بازدید:234

08/م/96 فراخوان عمومی مسابقه طراحی سایت گردشگری و تفریحی در محل سد تنظیمی جیرفت ارزیابی قراردادها 1396/07/26 325

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/14

بازدید:325

07/الف/96 انتخاب پیمانکار جهت انجام خدمات حفاظت فیزیکی اداره مرکزی و تأسیسات آبی شرکت آب منطقه ای در سطح استان کرمان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1396/06/20 188

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/06

بازدید:188

« 1 2 3 4 5 » صفحه: