|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

معاون حفاظت و بهره برداری

                                                                                                               

شرح وظایف معاونت حفاظت و بهره برداری :

 1. برنامه‌ریزی فعالیت‌های بهره‌برداری و حفاظت کمی و کیفی از منابع آبهای زیرزمینی و سطحی
 2. نظارت بر تهیه برنامه‌ها و نظامهای بهره‌برداری و حفاظت از منابع آب، تأسیسات آبی و پیگیری اجرای برنامه‌ها و دستورالعملها
 3. هماهنگی و نظارت بر تهیه و مبادله موافقت نامه های تعمیرات تاسیسات آبی
 4. هدایت، راهبری و نظارت بر امور بهره‌برداری، نگهداری، کنترل ایمنی و مدیریت بهینه تأسیسات آبی واگذارشده به بخش خصوصی
 5. برنامه ریزی و نظارت عالیه بر بهره برداری، نگهداری و مدیریت بهینه تاسیسات انتقال و توزیع آب
 6. هماهنگی­ و نظارت ­بر تهیه ­و تدوین، طراحی ­و اجرای ­برنامه‌های ­حفاظت ­و مهندسی ­رودخانه‌ها،سواحل ­و تعیین بستر و حریم رودخانه‌ها و تالابها
 7. هماهنگی و برنامه ریزی تهیه و مبادله موافقت نامه های نگهداری و تعمیرات، اصلاح و بازسازی و علاج بخشی تاسیسات آبی
 8. هماهنگی و نظارت بر تهیه و تدوین سیستم امور مشترکین و وصول آب‌بها و حق اشتراک و نظارت و ارزیابی عملکرد آن
 9. نظارت بر اجرای صحیح قانون توزیع عادلانه آب و سایر قوانین و مقررات و آئین‌نامه‌های مرتبط
 10. نظارت بر عملکرد واحدهای منابع آب شهرستانها در زمینه بهره‌برداری و حفاظت کمی و کیفی از منابع و تأسیسات آب
 11. هدایت، راهبری و نظارت بر اجرای طرحهای تعادل‌بخشی سفره‌های آب زیرزمینی در چارچوب موافقت‌نامه‌های ذیربط
 12. برنامه‌ریزی،‌ سازماندهی، هماهنگی و هدایت امور مرتبط با رودخانه‌های مرزی و منابع آب مشترک بر اساس قوانین، مقررات و تعهدات قانونی
 13. هماهنگی و اجرای فرآیند کنترل ایمنی و پایداری سدها
 14. هماهنگی و انجام برنامه اقدامات اضطراری تاسیسات آبی
 15. پیگیری و هماهنگی ارتقاء سطح کمی و کیفی نیروی انسانی تأسیسات آبی و آموزش‌های لازم
 16. هماهنگی با واحدهای طرح و توسعه در انتقال تأسیسات جدیدالاحداث به واحد بهره‌برداری و پیگیری امور مربوط
 17. برنامه ریزی و پیگیری اعتبار مورد نیاز بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی
 18. بررسی و اقدام لازم جهت عملیاتی کردن و به‌روزرسانی الگوی مصرف بهینه آب کشاورزی برای دشت‌ها و شبکه‌های آبیاری مختلف و واگذاری اشتراک‌های آب و صدور پروانه‌ها بر حسب نوع کاربری در چارچوب آئین‌نامه‌های مربوط و مقررات جاری
 19. بررسی و تعیین میزان حق اشتراک، حق آبه و آب بها با همکاری واحدهای ذیربط و رعایت موارد قانونی جهت تصویب در هیأت مدیره شرکت
 20. تهیه و ارائه فرآیند انجام کار برای پذیرش مشترکین به منظور تسریع در زمان پاسخگویی و کاهش مراجعات متقاضیان و مشترکین
 21. همکاری در رسیدگی به شکایات مشترکین حقیقی و حقوقی
 22. تهیه و تنظیم قراردادهای لازم جهت انعقاد با کلیه مشترکین(کشاورزی، صنعت، شرب و سایر مصارف) و نظارت بر اجرای مفاد قرارداد بر اساس موارد قانونی
 23. همکاری باواحدهای ذیربط درجهت ایجاد وهدایت شرکتهای بهره برداری وتشکلهای کشاورزی درشبکه های آبیاری و زهکشی به منظور برقراری نظام بهره برداری بهینه از منابع آب
 24. ایجاد سیستم مکانیزه بانک اطلاعاتی مشترکین مصارف مختلف، به روز رسانی مستمر آن و ارائه گزارشات لازم به شرکت مدیریت منابع آب
 25. همکاری با سایر واحدها در جهت تدوین روشهای مدیریت کم‌آبی و مقابله با بحران آب
 26. برنامه ریزی به منظور انجام به موقع صحیح خدمت‌رسانی به مشترکین بر اساس سازوکارهای از پیش تعیین شده
 27. دریافت و اعمال اهداف، سیاستها و خط‌مشی از شرکت مادر در امور درآمد و مشترکین
 28. برنامه‌ریزی لازم به منظور انجام فعالیتهای شرکت و ارتقاء بهره‌وری و بهبود فعالیتهای مربوط
 29. به روز رسانی و اصلاح فرآیندهای خدمت رسانی به مشترکین بطور مستمر
 30. اجرای صحیح دستورالعملها و بخشنامه‌های صادره در ارتباط با امور مشترکین
 31. آگاهی دقیق از مبانی تعرفه‌های مورد عمل، تطبیق آنها با قوانین و مقررات شرکت
 32. بررسی  قیمت تمام شده و تجزیه و تحلیل هزینه خدمات به مشترکین، بررسی و تعیین روشهای اقتصادی به‌روز جهت کاهش هزینه و ارائه به حوزه مالی و پشتیبانی
 33. برنامه ریزی و نظارت بر نحوه قرائت کنتور، ثبت گزاراشت جهت ثبت ماشینی و صدور قبوض ماهیانه و ارائه نتایج به حوزه مالی و پشتیبانی.
 34. تهیه گزارش عدم پرداخت مطالبات مشترکین، بررسی علل عدم پرداخت و اقدام به قطع و وصل اشتراک در صورت لزوم
 35. همکاری در شناسائی کنتورهای معیوب و پیگیری جهت رفع مشکل
 36. انجام امور مربوط به شناسایی انشعابات خاص، شبکه های فرعی، حذف انشعابات غیرمجاز، تعیین خسارات وارده، تغییر کاربری، تفکیکی و مساحی مجدد.
 37. انجام اقدامات لازم در خصوص مکانیزه نمودن امور وصول درآمد و به روزنگهداشتن اطلاعات مربوط
 38. بررسی و اظهار نظر در مورد متقاضیان خاص و ارائه گزارش مربوط به مراجع بالادستی
 39. احصا و بازنگری و اصلاح فرآیندهای انجام کار بطور مستمر
 40. بررسی در خواست متقاضیان پروانه های حفر چاههای عمیق و نیمه عمیق و نیز مجوزهای پمپاژ از منابع سطحی با توجه به قوانین و مقررات جاری و دستورالعملها و بخشنامه های وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب ایران و ارجاع آن به کارشناسان ذیربط با هماهنگی مدیر حفاظت منابع آب
 41. تهیه برنامه های لازم جهت نظارت وانجام امور مربوط به حفاظت منابع آب و ارائه به کارشناسان مربوط
 42. تأیید پروانه‌های کف‌شکنی، لایروبی چاهها (به استثنای پروانه‌های حفر، اولین پروانه‌ بهره‌برداری، پروانه تغییر محل چاهها در مناطق ممنوعه و پروانه حفر قنات) و مجوزهای مربوطه با هماهنگی معاونت حفاظت و بهره‌برداری
 43. تمدید پروانه‌های بهره‌برداری (پس از وصول عوارض و حق‌النظاره) به موجب مجوز صادرشده از معاونت حفاظت و بهره‌برداری
 44. نظارت مستمر بر عملکرد شرکتهای حفاری و بررسی موارد تخلف شرکتهای مذکور به منظور اعلام به مراجع قضایی و وزارت نیرو جهت اقدام مقتضی
 45. پیگیری دریافت کلیه حقوق دولتی مربوط
 46. تعیین و حفاظت حریم و بستر رودخانه ها، سواحل و تالابهای موجود در شهرستان و ایجاد هماهنگی لازم با گروه مهندسی رودخانه ها و سواحل
 47. ارائه پیشنهادات و راه حل های مناسب و منطقی به منظور اصلاح روشهای اجرایی و بهبود کیفیت رسیدگی به امور محوله و رسیدگی به امور متقاضیان و شکایات واصله در چارچوب قوانین موجود
 48. بررسی گزارشات واصله در خصوص اقدامات خلاف قانون متخلفین وارجاع آن به واحد حقوقی جهت انجام اقدامات لازم
 49. تجزیه، تحلیل و تهیه گزارشات و ارائه به مقام مافوق
 50. اجرای صحیح قانون توزیع عادلانه آب و سایر قوانین و مقررات و آئین نامه های مرتبط در حوزه عملکرد
 51. پیگیری و هماهنگی با سایر معاونتها و دفاتر ستادی مدیرعامل در رابطه با پروژه‌های عمرانی و مطالعاتی از طریق معاونت حفاظت و بهره‌برداری و مدیرهماهنگی امور آب شهرستانها
 52. نظارت و مدیریت بر سدها و سایر تاسیسات آبی منطقه تحت سرپرستی واحد منابع آب شهرستان
 53. تهیه و ارائه گزارشات لازم و بهنگام سازی اطلاعات بهره برداری سدهای تحت سرپرستی
 54. ایجاد هماهنگی‌های لازم با واحد درآمد و مشترکین جهت وصول هزینه‌های جبرانی تأمین آب (موضوع ماده 12آئین‌نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب و بند ث تبصره 18 بودجه) و ارسال اسناد و مدارک لازم به آن واحد
 55. ایجادهماهنگی­لازم بین­کمیسیون­رسیدگی­به­صدورپروانه‌هاوکارشناسان حفاظت قسمت جهت انجام اقدامات لازم بر روی پرونده‌های متقاضیان
 56. اطلاع رسانی و انجام اقدامات و هماهنگی های لازم در زمان وقوع شرایط اضطراری سدهای در حال بهره برداری تحت سرپرستی
 57. هماهنگی با ستاد شرکت آب منطقه‌ای در بهره‌برداری، نگهداری و کنترل ایمنی سدها و سایر اقدامات مربوط
 58. پیگیری لازم جهت تعیین و معرفی پرسنل واحد ابلاغ نمایندگی مأمورین موضوع ماده 30 قانون توزیع عادلانه آب
 59. هماهنگی لازم در پیگیری تخلفات مربوط به مخازن سدها بر اساس گزارش مأمورین ماده 30
 60. بازدید و سرکشی از منطقه تحت سرپرستی در فواصل زمانی مناسب به منظور آگاهی یافتن از موارد تخلفات احتمالی، تهیه گزارش لازم و ارائه به مسئولین ذیربط
 61. فراهم نمودن امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری جهت نگهداری سوابق پرونده‌های مشترکین و متقاضیان و مکانیزه نمودن اطلاعات
 62. ارائه شرح وظایف ابلاغی به کارکنان تحت امر و برخورد با موارد تخلف اداری و همچنین نظارت بر عملکرد کارکنان
 63. حضور در جلسات فرمانداری‌ها یا سایر دستگاههای دولتی شهرستانهای زیرمجموعه به منظور دفاع از مواضع و حقوق شرکت و تبیین مقررات و قوانین جاری
 64. شفاف‌سازی گردش کار فعالیتهای حفاظت و بهره‌برداری منابع آب و اطلاع‌رسانی مناسب و تسریع در روند کار متقاضیان در راستای طرح تکریم ارباب رجوع
 65. بررسی و انجام اقدامات لازم در مورد امور مربوط به نیروی انسانی تحت امر (از جمله ارزشیابی عملکرد، فوق‌العاده اضافه‌کار و حق‌مأموریت، آموزش و امور رفاهی و وام کارکنان و ارائه به واحد ذیربط)
 66. برآورد ملزومات اداری مورد نیاز و ارائه تقاضای خرید و خدمات و پیگیری جهت دریافت اجناس و خدمات
 67. نظارت بر نحوه بکارگیری اموال منقول و غیرمنقول تحویلی شرکت در منطقه عملکرد و بهسازی آنها
 68. احصاء، بازنگری و اصلاح فرآیندهای انجام کار بطور مستمر
 69. برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی امور مربوط به تحول، نگهداری و بهره برداری بهینه از سدها و تاسیسات وابسته
 70. برنامه ریزی و نظارت در انجام مطالعات به منظور بازنگری دستورالعمل ها و بهبود روش های بهره برداری ونگهداری جهت دسترسی به حداکثر استفاده از سرمایه گذاریهای انجام شده در تاسیسات مربوط به سدها و افزایش راندمان و طول عمر مفید آنها
 71. تهیه وابلاغ دستورالعمل های لازم به واحدهای مربوطه درزمینه نحوه نظارت برچگونگی بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی که توسط شرکت های بهره برداری اداره می شوند
 72. هماهنگی و ایجاد ارتباط با واحدهای درون سازمانی و برون شرکتی و شرکت مدیریت منابع آب ایران در زمینه فعالیت های بهره برداری، نگهداری، رفتارسنجی و تعمیرات سدها و تاسیسات وابسته
 73. پیشنهاد سیاست‌ها و مدل‌های بهره‌برداری و تهیه و تدوین نظام برنامه‌های بهره‌برداری از سدهای مخزنی، تنظیمی، انحرافی و تأسیسات وابسته
 74. انجام برنامه ریزی لازم برای بررسی و تائید عملکرد پیمانکاران جهت عقد قرارداد و پرداخت حق الزحمه
 75. پیش بینی و تنظیم برنامه های تولید نیرو با هماهنگی و ارتباط با مدیریت توانیر
 76. برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی لازم در امور رفتارسنجی، کنترل پایداری، ایمنی، پایش کیفی و زیست محیطی سدها و مخازن مربوطه.

 

 تاریخ ثبت : 1393/09/11
  آخرین به روزرسانی : 1402/11/02
 
 8494
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 15
 • بیشترین بازدید همزمان : 438
 • بازدید امروز : 132
 • بازدید دیروز :
 • کل بازدید : 8,540,731
 • آخرین به روزرسانی : 1403/04/24 13:42:57
 • شناسه IP شما : 44.210.151.5

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : کرمان - خیابان پاسداران
 • کدپستی : 7614634641
 • تلفن : 03432224482-4
 • فاکس : 03432220314
 • پست الکترونیکی : info[at]krrw.ir
 • پیامک :
 • تلفن گویا :