جمعه, 1 شهریور 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
سد تنگوئیه سیرجان
سد جیرفت
سد بافت
سد نسا بم
سد قدرونی راور
سدها (بافت ، جیرفت ، نسابم)
سال رونق اقتصادی

 

 


 

شرح وظایف کلی :

 • نظارت برفعالیت های مالی  شرکت و اتخاذ تصمیمات لازم جهت تامین منابع مالی موردنیاز .
 • اتخاذتدابیر لازم درزمینه چگونگی تامین و نگهداری نیروی انسانی مورد نیاز شرکت .
 • تأمین نیازمندیهای شرکت به قطعات و ماشین آلات و نظارت بر عملیات خرید و تدارکات و سیستم انبار و نگهداری اموال شرکت .
 • برنامه ریزی و نظارت در امور اداری و خدماتی شرکت به منظور افزایش بهره وری .
 • تهیه و تدوین برنامه های لازم جهت مدیریت ساختمانها ، تأسیسات و سرمایه های شرکت و نظارت بر نحوه بهره برداری و نگهداری آنها با هدف مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی .
 • تهیه گزارشات تحلیلی اداری و مالی و ارائه پیشنهادات لازم به منظور بهبود وضع موجود .
 • انجام بررسی های اقتصادی و تدوین روش های لازم به منظور افزایش سود دهی و کاهش هزینه های شرکت باهمکاری سایر واحدها .
 • همکاری درتهیه و تدوین بودجه سالانه شرکت اعم از هزینه ای  و سرمایه ای .
 • نظارت بر چگونگی ارائه خدمات عمومی ، تأمین خدمات پرسنلی و انجام مکاتبات، ثبت و صدور نامه ها ، بایگانی و امحای مدارک و اسناد عمومی و پرسنلی بر اساس  ضوابط و دستور العمل های مربوطه .
 • پرداخت هزینه های جاری و طرحهای عمرانی و نگهداری حسابها و تهیه صورتها و گزارشات مالی شرکت و تطبیق آن با ضوابط و مقررات .
 • نظارت برخدمات پرسنلی کارکنان شرکت بارعایت قوانین ومقررات وضوابط مربوطه .
 • همکاری باواحدهای ذیربط درانعقادقراردادهای شرکت بااشخاص حقیقی وحقوقی درصورت لزوم.
 • تهیه وتدوین برنامه های عملیاتی میان مدت وبلند مدت برای فعالیت های حوزهء مالی وپشتیبانی براساس جهت گیری ها وخط مشی های کلان شرکت .

 


 بازدید:4248
آخرین به روزرسانی: 1395/09/24