شنبه, 28 دی 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شهادت حاج قاسم سلیمانی
#هر هفته_الف_ب_ایران
سد تنگوئیه سیرجان
سد جیرفت
سد بافت
سد نسا بم
سد قدرونی راور
سدها (بافت ، جیرفت ، نسابم)
سال رونق اقتصادی

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
24/ج/98 مزایده فروش خودروهای اسقاط شرکت آب منطقه ای کرمان مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 12

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/23

بازدید:12

23/ج/98 مزایده جزئی فروش اموال اسقاط خارج از رده شرکت آب منطقه ای کرمان مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 1398/11/13 9

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/23

بازدید:9

22/ج/98 مزایده عمومی فروش خودروهای مازاد شرکت آب منطقه ای کرمان مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 1398/10/08 60

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/18

بازدید:60

17-1/س/98 مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب سرمایه گذار تامین مالی جهت تکمیل طرح ساختمان سدصفارود مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/10/02 34

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/13

بازدید:34

16-2/ج/98 مزایده عمومی اجاره دریاچه سد جیرفت به منظور صید ماهی مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 1398/09/30 40

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/13

بازدید:40

15-2/ج/98 آگهی برگزاری مزایده فروش مجموعه ساختمانهای 64 دستگاه و یک حلقه چاه آب شرب طبق وضعیت موجود مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 1398/09/30 20

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/10

بازدید:20

21/ب/98 فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاور انجام مطالعات محاسبه نیاز آبی اراضی کشاورزی به منظور ساماندهی و مدیریت بهره برداری در پایین دست سد جیرفت ارزیابی قراردادها 1398/09/27 69

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/05

بازدید:69

20/الف/98 مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار انجام خدمات حفاظت از اموال، تاسیسات، تجهیزات و ساختمانهای دفتر مرکزی و سدها و تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای کرمان در سطح استان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/09/24 29

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/05

بازدید:29

18/ب/98 فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاور انجام خدمات گشت و بازرسی، نظارت و کنترل بهره برداری منابع آب در شهرستان های استان کرمان ارزیابی قراردادها 1398/09/20 64

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/11

بازدید:64

1-16/ج/98 آگهی تجدید برگزاری مزایده عمومی اجاره دریاچه سد جیرفت به منظور صید ماهی مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 1398/08/12 41

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/22

بازدید:41

2-10/ج/98 مزایده عمومی فروش درختان و مصالح بازیافتی سد صفا رود مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 1398/08/14 30

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/22

بازدید:30

17/س/98 مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب سرمایه گذار تامین مالی جهت تکمیل طرح ساختمان سدصفارود از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی با استناد به ماده واحده قانون اصلاح ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/08/22 60

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/20

بازدید:60

15-1/ج/98 تجدید مزایده فروش مجموعه ساختمانهای 64 دستگاه و یک حلقه چاه آب شرب طبق وضعیت موجود مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 1398/07/29 38

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/03

بازدید:38

10-1/ج/98 تجدید مزایده عمومی فروش درختان و مصالح بازیافتی سد شهیدان امیر تیموری (صفا رود ) مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 1398/07/16 26

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/03

بازدید:26

16/ج/98 مزایده عمومی اجاره دریاچه سد جیرفت به منظور صید ماهی مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 1398/07/13 37

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/24

بازدید:37

10/ج/98 مزایده عمومی فروش درختان و مصالح بازیافتی سد صفا رود مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 1398/07/02 56

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/13

بازدید:56

15/ج/98 برگزاری مزایده فروش مجموعه ساختمانهای 64 دستگاه و یک حلقه چاه آب شرب طبق وضعیت موجود مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 1398/06/27 49

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/06

بازدید:49

12-1/الف/98 فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار انجام خدمات تامین خودرو با راننده مورد نیاز شرکت آب منطقه ای کرمان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/06/24 66

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/26

بازدید:66

09-1/الف/98 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار انجام خدمات پشتیبانی مورد نیاز شرکت آب منطقه ای کرمان و واحدهای تابعه درسطح استان کرمان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/05/06 55

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/22

بازدید:55

12/الف/98 مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار انجام خدمات تامین خودرو با راننده مورد نیاز شرکت آب منطقه ای کرمان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/05/05 62

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/17

بازدید:62

« 1 2 3 4 ... 5 7 » صفحه: