جمعه, 1 شهریور 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
سد تنگوئیه سیرجان
سد جیرفت
سد بافت
سد نسا بم
سد قدرونی راور
سدها (بافت ، جیرفت ، نسابم)
سال رونق اقتصادی

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
12-1/الف/98 فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار انجام خدمات تامین خودرو با راننده مورد نیاز شرکت آب منطقه ای کرمان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/06/10 20

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/26

بازدید:20

09-1/الف/98 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار انجام خدمات پشتیبانی مورد نیاز شرکت آب منطقه ای کرمان و واحدهای تابعه درسطح استان کرمان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/05/06 34

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/22

بازدید:34

12/الف/98 مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار انجام خدمات تامین خودرو با راننده مورد نیاز شرکت آب منطقه ای کرمان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/05/05 35

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/17

بازدید:35

11/ب/98 انتخاب مشاور انجام خدمات مهندسی مرحله سوم پروژه عملیات اجرایی کاهش سطح ایستابی آب زیرسطحی درمحدوده شهر کرمان ارزیابی قراردادها 1398/04/26 83

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/09

بازدید:83

09/الف/98 انتخاب پیمانکار انجام خدمات پشتیبانی مورد نیاز شرکت آب منطقه ای کرمان و واحدهای تابعه درسطح استان کرمان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/04/16 32

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/29

بازدید:32

04-1/الف/98 فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی فاز دوم عملیات اجرایی کاهش سطح ایستابی آب زیرسطحی در محدوده شهر کرمان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/04/01 58

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/20

بازدید:58

07/الف/98 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات ساماندهی اضطراری بند توریسنگی رودخانه آدوری بم مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/03/19 47

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/04

بازدید:47

03/الف/98 مناقصه یک مرحله ای به منظور انتخاب پیمانکار پروژه عملیات اجرایی طرح اضطراری کنترل سیلاب بخشی از رودخانه های شهرستانهای رودبار جنوب ، قلعه گنج و کهنوج مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/02/14 90

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/27

بازدید:90

02/الف/98 فراخوان عمومی مناقصه یک مرحله ای به منظور انتخاب پیمانکار پروژه عملیات اجرایی طرح اضطراری کنترل سیلاب روستای بهاآباد زرند مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/02/14 65

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/27

بازدید:65

01/الف/98 فراخوان ارزیابی کیفی جهت تهیه لیست کوتاه به منظور انتخاب پیمانکار پروژه آبرسانی به جیرفت و عنبر آباد از سد جیرفت ارزیابی قراردادها 1398/02/21 96

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/27

بازدید:96

31-1/الف/97 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تجهیز نقاط به ابزارهای مناسب اندازه گیری جریان در شبکه آبیاری و زهکشی جیرفت مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/12/25 82

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/08

بازدید:82

33-1/الف/97 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) به منظور انتخاب تامین کننده جهت تهیه، راه اندازی و بهره برداری تجهیزات پایش کیفی آب مخازن سدها ی شرکت آب منطقه ای کرمان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/12/25 54

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/08

بازدید:54

36/الف/97 مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی فاز دوم عملیات اجرایی کاهش سطح ایستابی آب زیرسطحی در محدوده شهر کرمان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 83

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/05

بازدید:83

35/ج/97 مزایده جزئی اموال اسقاط خارج از رده شرکت آب منطقه ای کرمان مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 89

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/14

بازدید:89

32/الف/97 فراخوان ارزیابی کیفی جهت تهیه لیست کوتاه به منظور انتخاب پیمانکار پروژه آبرسانی به جیرفت و عنبر آباد از سد جیرفت ارزیابی قراردادها 1397/11/27 89

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/03

بازدید:89

33/الف/97 مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) به منظورانتخاب تامین کننده جهت تهیه، راه اندازی و بهره برداری تجهیزات پایش کیفی آب مخازن سدها ی شرکت آب منطقه ای کرمان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/11/17 72

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/30

بازدید:72

31/الف/97 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجهیز نقاط به ابزارهای مناسب اندازه گیری جریان در شبکه آبیاری و زهکشی جیرفت مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/11/27 62

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/30

بازدید:62

30/ج/97 مزایده عمومی فروش خودروهای مازاد شرکت آب منطقه ای کرمان مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 1397/10/17 246

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/25

بازدید:246

22-4/الف/97 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار انجام خدمات حفاظت از اموال ، تاسیسات ، تجهیزات و ساختمانهای دفتر مرکزی و سدها و تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای کرمان در سطح استان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/10/08 89

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/21

بازدید:89

22-2/الف/97 تجدید مناقصه انتخاب پیمانکار انجام خدمات حفاظت از اموال، تاسیسات، تجهیزات و ساختمانهای دفتر مرکزی و سدها و تاسیسات آبی مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/08/29 80

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/15

بازدید:80

« 1 2 3 4 ... 5 6 » صفحه: