جمعه, 1 شهریور 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
سد تنگوئیه سیرجان
سد جیرفت
سد بافت
سد نسا بم
سد قدرونی راور
سدها (بافت ، جیرفت ، نسابم)
سال رونق اقتصادی

 


 

شرح وظایف کلی :

 • تهیه و تدوین دستورالعمل های بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و منابع آبی .
 • نظارت بر اجرای صحیح دستورالعملها، بخشنامه ها و آیین نامه های اجرای قانون توزیع عادلانه آب و سایر قوانین ذیربط به منظور حفاظت کمی و کیفی منابع آب .
 • بررسی و اظهارنظر درخصوص سازماندهی اهداف و فعالیت های حوزه بهره برداری با نگرش فرایندی و تفکیک فعالیت های صف و ستاد .
 • بازنگری و بهبود روش های بهره برداری و نگهداری تاسیسات مربوط به سدها و شبکه های آبیاری و زهکشی، بندهای انحرافی، ایستگاه های پمپاژو ...به منظور حداکثر استفاده از سرمایه گذاری های انجام شده و افزایش عمر مفید آنها .
 • پیشنهاد سیاست ها و مدل های بهره برداری و تهیه و تدوین نظام برنامه های بهره برداری از سدهای مخزنی، تنظیمی، انحرافی و تاسیسات وابسته .
 • بررسی واظهارنظر در خصوص سیاست ها و هدف گذاری لازم در واگذاری امور به بخش غبردولتی .
 • هدایت و راهبری امور بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبی واگذار شده به بخش خصوصی و انجام نظارت های لازم.
 • بررسی و تهیه گزارش توجیهی ممنوعیت ، محدودیت و رفع ممنوعیت بهره برداری از منابع آبهای زیرزمینی دشت ها براساس تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوطه و هماهنگی واحدهای ذیربط .
 • تدوین برنامه های لازم جهت تعیین حریم و بستر رودخانه ها ، انهار و مسیل ها و ارسال آن به امورات و ادارات تابعه جهت اقدام لازم و نظارت بر حسن انجام آن .
 • تدوین برنامه های لازم به منظور تعیین و نظارت بر برداشت مقدار شن و ماسه از رودخانه .
 • تکمیل و بروز رسانی وضعیت حقابه بران و مشترکین منابع آب .
 • هماهنگی ونظارت بر تهیه و تدوین سیستم امور مشترکین و وصول آب بها و حق اشتراک ونظارت و ارزیابی عملکرد آن .
 • نظارت بر نحوه ارائه خدمات به مشترکین تمامی گروه های مصرف (کشاورزی، شرب و بهداشت ، صنعت ، و...) و انجام امور مربوطه .
 • تهیه برنامه های لازم جهت شناسایی عوامل آلوده کننده منابع آب و پیگیری رفع آلودگی ها با هماهنگی و همکاری سایر ارگان ها در چارچوب ضوابط و مقررات حفاظت کمی و کیفی منابع آب .
 • نظارت در تعیین حریم کیفی منابع آب به منظور جلوگیری از آلودگی محیط زیست .
 • نظارت بر عملکرد واحدهای شهرستانی درزمینه بهره برداری و حفاظت کمی و کیفی منابع و تاسیسات آبی .
 • تهیه و تدوین برنامه های عملیاتی میان مدت و بلندمدت برای فعالیت های حوزه حفاظت و بهره برداری بر اساس جهت گیری ها و خط مشی های کلان شرکت .

 


 بازدید:4324
آخرین به روزرسانی: 1394/10/13