جمعه, 1 شهریور 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
سد تنگوئیه سیرجان
سد جیرفت
سد بافت
سد نسا بم
سد قدرونی راور
سدها (بافت ، جیرفت ، نسابم)
سال رونق اقتصادی

 


 

شرح وظایف کلی :

 • دریافت اطلاعات و برنامه های کلی مطالعات پایه منابع آب از دفاتر ذیربط درشرکت مدیریت منابع آب ایران و انجام همکاری های لازم جهت اجرای آن .
 • نظارت بر تاسیس و بهره برداری بهینه ازحوزه های آبریز معرف با هماهنگی واحد های ذیربط .
 • جمع آوری اطلاعات و تهیه و تدوین برنامه ها و گزارشات لازم بمنظور احداث ، توسعه و بروز رسانی شبکه های سنجش منابع آب سطحی و زیرزمینی و شناسایی منابع جدید آب .
 • اندازه گیری رسوب بار معلق ، بارکف و پارامترهای شیمیایی آب .
 • برنامه ریزی و انجام مطالعات کمی وکیفی منابع آب درمحدوده های مطالعاتی و نظارت بر اجرای دستورالعملهای مربوطه .
 • ایجاد، کنترل و بروزرسانی مستمر بانک اطلاعاتی منابع آب محدوده های مطالعاتی بارعایت خط مشی های ابلاغ شده .
 • تهیه و پیشنهاد سقف تخصیص ازمنابع آب و ابلاغ مصوبات ودستورالعمل های مربوطه براساس فرآیندهای مصوب .
 • همکاری درتهیه دستورالعمل های مربوط به مطالعات پایه منابع آب سطحی و زیرزمینی براساس رهنمودهای اخذ شده از ستاد وابلاغ به واحدهای ذیربط جهت اجرا .
 • نظارت وهماهنگی دربروزآوری سیستم اندازگیری و انتشار اطلاعات با استفاده ازادوات وتجهیزات الکترونیکی و سیستم های ماهواره ای .
 • پیش بینی و تهیه اقلام وتجهیزات مورد نیاز ایستگاههای آب و هواشناسی و تجهیزات موردنیاز چاهها ، نظارت بر تکمیل و تجهیز شبکه بهینه سنجش منابع آب سطحی وزیرزمینی ، تعمیر و کالیبراسیون ادوات اندازه گیری و آزمایشگاهی ، مرمت و بازسازی ایستگاههای آب و هواشناسی .
 • تهیه و تدوین گزارشات آماری و تحلیلی به منظور تهیه بیلان منابع آب ،  پیشنهاد ممنوعیت دشتها ، تکمیل و تجهیزشبکه های اندازه گیری آب سطحی و زیرزمینی، شناسایی پتانسیل های منابع جدید آب ، تعیین حریم کمی و کیفی منابع آب ، مدل ریاضی دشتها و ... .
 • تهیه وتدوین برنامه های عملیاتی کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت برای فعالیت های دفترمطالعات پایه منابع آب براساس جهت گیری ها وخط مشی ها ی کلان شرکت .

 


 بازدید:5099
آخرین به روزرسانی: 1395/09/29