جمعه, 1 شهریور 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
سد تنگوئیه سیرجان
سد جیرفت
سد بافت
سد نسا بم
سد قدرونی راور
سدها (بافت ، جیرفت ، نسابم)
سال رونق اقتصادی

 


 

شرح وظایف کلی :

 • راهبری و هدایت کلیه عوامل درون سازمانی و برون سازمانی در مطالعه و اجرای طرح‌های توسعه منابع آب به منظور دسترسی به اهداف و برنامه ها در چارچوب سیاست‌ها و اولویت‌های تعیین شده .
 • برنامه‌ریزی و نظارت عالی بر کلیه مراحل مطالعه و اجرای طرح‌های توسعه منابع آب با هماهنگی واحدهای ذیربط .
 • نظارت بر حسن اجرای طرح‌های عمرانی ملی و قراردادهای در دست اجرا و کنترل پیشرفت عملیات با توجه به برنامه‌های از پیش تعیین شده .
 • برنامه ریزی و هماهنگی و نظارت بر تعیین مشخصات و سیمای طرحها و ارزیابی زمینه های جلب مشارکت تشکلهای مردمی در سرمایه گذاریها .
 • نظارت بر مطالعات و بررسی‌های زیست محیطی ، مطالعات اجتماعی و تدوین نظامهای بهره برداری و مستند سازی طرح‌های عمرانی در کلیه مراحل مطا لعه و اجرای طرح .
 • ارائه خدمات مشورتی و پشتیبانی‌های تخصصی به ادارات کل با استفاده از آخرین دستاوردهای علمی در ارتباط با فعالیت‌های محوله .
 • اعلام برنامه‌های مطالعاتی و اجرائی و مشخصات فنی و انجام عملیات مورد نظر طرح‌های عمرانی ملی به معاونت برنامه‌ریزی .
 • نظارت بر مبادله موافقت نامه‌های عمرانی و پیگیری موافقت نامه‌های عمرانی و پیگیری تخصیص بودجه و انجام هماهنگی‌های لازم .
 • همکاری با دفتر برنامه‌ریزی آب در تهیه و تنظیم برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت و پیش بینی برنامه‌های زمانی مطالعات و عملیات اجرائی طرح‌های عمرانی ملی .
 • برنامه‌ریزی و هماهنگی با معاونت بهره‌برداری در طول دوره تضمین و تحویل موقت و انجام هماهنگی‌های لازم به منظور بهره‌برداری بهینه از طرح‌های عمرانی .
 • تصمیم‌گیری واتخاذ روش‌های مناسب در انتخاب مشاوران و پیمانکاران واجد شرایط ، تعیین صلاحیت و انتخاب مجری ، تهیه شرح خدمات، بررسی و رسیدگی به صورت وضعیت‌های موقت و قطعی، امور اعتباری ، تشکیل کمیته‌های تخصصی ، در مراحل مطالعه و اجرا و مراحل مختلف طرح با رعایت قوانین ، مقررات، آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های موضوعه .
 • تهیه و تدوین گزارشات تحلیلی ادواری و سایر گزارشات مدیریتی از وضعیت طرح‌های عمرانی و ارائه پیشنهادات ضروری به مقام مافوق .
 • هماهنگی و نظارت در استقرار بانک اطلاعاتی طرح‌های عمرانی به منظور دسترسی سریع  به آمار و اطلاعات و تهیه گزارشات تلفیقی و مدیریتی .

 

 


 بازدید:4302
آخرین به روزرسانی: 1395/11/12